Jak napisać pozew o podwyższenie alimentów
Jak napisać pozew o podwyższenie alimentów

Galopująca inflacja powoduje coraz częstsze zainteresowanie postępowaniami o podwyższenie alimentów. Dotychczas zasądzone kwoty często nie starczają na pokrycie usprawiedliwionych potrzeb dzieci. Ale nie tylko rosnące ceny powodują, że budżet się kurczy. Również wzrost kosztów utrzymania dzieci, ich usprawiedliwionych potrzeb, powoduje, że trzeba sięgnąć po narzędzie, jakie daje prawo. A jest to postępowanie o podwyższenie alimentów. O tym, czy podwyższenie alimentów jest możliwe, pisałam już w jednym ze wcześniejszych wpisów (https://adwokat-ruszkiewicz.pl/czy-mozliwe-jest-podwyzszenie-alimentow/). Dziś opowiem o tym, jak napisać pozew o podwyższenie alimentów.

Jak napisać pozew o podwyższenie alimentów -krok pierwszy

Większość pism procesowych w polskim prawie ma podobną strukturę, wymogi, które trzeba zachować, niezależnie od tego, o co kogoś pozywamy, od czego apelujemy, etc. Są to tak zwane wymogi formalne. Ich spełnienie jest bardzo istotne. Wówczas Sąd nie zwróci naszego pozwu z uwagi na jakiekolwiek braki. Podobno najtrudniej jest zacząć. Ja zwyczajowo zaczynam od wpisania, w prawym górnym rogu kartki, miejscowości i daty. Wymogiem każdego pisma procesowego jest oznaczenie sądu, do którego pismo jest kierowane. Pozew o podwyższenie alimentów można złożyć do Sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (powoda) lub osoby, która ma uiszczać podwyższone alimenty (pozwanego). Poza nazwą Sądu i jego adresem, warto oznaczyć też wydział. Sprawy tego typu kieruje się do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Jak napisać pozew o podwyższenie alimentów – co dalej

Konieczne jest też oznaczenie stron: imion i nazwisk powoda (dziecka) i pozwanego oraz ich adresów. Uwaga: dziecko w sprawie o podwyższenie alimentów jest powodem, ale jest reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego, a więc drugiego rodzica. Podaj PESEL powoda. Oznacz zatem również swoje personalia: imię, nazwisko, adres. Podaj też swój numer telefonu, adres e-mail. W sprawie o podwyższenie alimentów musisz określić rownież wartość przedmiotu sporu. Nie chcę szczegółowo wyjaśniać tego pojęcia. Powiem Ci po prostu, jak ją obliczyć. Musisz obliczyć różnię między dotychczas otrzymywanymi alimentami a tymi, o jakie wnosisz oraz pomnożyć tą wartość x 12 (miesięcy). Przykład: otrzymujesz 500 złotych alimentów, wnosisz zaś o podwyższenie do kwoty 1000 złotych miesięcznie. Wartość przedmiotu sporu wynosi 6000 złotych (1000 złotych – 500 złotych x 12 miesięcy). Następnie nazwij swoje pismo: pozew o podwyższenie alimentów. Możesz dopisać “wraz z wnioskiem o zabezpieczenie”, jeśli o nie wnosisz, co doradzam. Dlaczego? Poczytaj o zabezpieczeniu w sprawach rodzinnych tutaj: https://adwokat-ruszkiewicz.pl/wniosek-o-zabezpieczenie-w-sprawach-rodzinnych. 

Petitum pozwu

W petitum pisma podaje się treść żądania. Tu opisujesz, czego domagasz się w piśmie. Jeśli wnosisz o podwyższenie alimentów, to wnosisz o : podwyższenie alimentów zasądzonych na rzecz dziecka innym tytułem wykonawczym (np. wyrokiem rozwodowym, wcześniejszym wyrokiem w sprawie alimenty), który to tytuł wykonawczy należy dokładnie oznaczyć. Wskaż, jaki Sąd je wydał, jakiego dnia, w jakiej sprawie. Załącz wcześniejsze orzeczenie do pisma. Następnie wskaż, z jakiej kwoty, do jakiej kwoty, domagasz się podwyższenia alimentów. Przykład:  z kwoty po 500,00 złotych miesięcznie do kwoty po 1.000,00 złotych miesięcznie. W kolejnym punkcie warto wnieść o zabezpieczenie roszczenia na czas trwania postępowania, poprzez zasądzenie od pozwanego – najczęściej – kwoty, której się domagasz w roszczeniu głównym. Ale może być to inna, niższa od roszczenia głównego kwota, większa zaś od dotychczasowej renty alimentacyjnej.  W petitum należy też wymienić dowody, jakie załączasz do pisma oraz wnieść o ich dopuszczenie i przeprowadzenie, celem wykazania określonych faktów. Na przykład: faktury, rachunki, potwierdzenia przelewów- celem wykazania kosztów utrzymania i wychowania małoletniego dziecka,  a także celem wykazania, że koszty utrzymania dziecka wzrosły.

Petitum pozwu – o czym jeszcze musisz pamiętać?

W tym miejscu, poza sformułowaniem swoich roszczeń oraz powołaniem wszelkich dowodów, których przeprowadzenia się domagasz (możesz powoływać także świadków), masz przestrzeń także na inne wnioski. Możesz wnieść o zobowiązanie pozwanego do przedłożenia określonych dokumentów. Na przykład: aktualnego zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów za dany okres, deklaracji PIT, historii kont bankowych. Musisz jednak wykazać : po co. Po co?  Celem wykazania możliwości zarobkowych i finansowych pozwanego. Przepisy wymagają również wykazania, czy strony podjęły próbę mediacji (pozasądowego rozwiązania sporu). A jeśli próba taka nie została podjęta, należy wskazać, dlaczego. Możesz zatem wskazać, w zależności od sytuacji, że mediacja nie przyniosła efektu i strony nie osiągnęły porozumienia, że pozwany nie chciał podjąć rozmów ugodowych, etc.

Jak napisać pozew o podwyższenie alimentów 

To nie koniec informacji na temat tego, jak napisać pozew o podwyższenie alimentów. Po petitum nadchodzi bowiem miejsce na uzasadnienie Twoich żądań. Jest to dość obszerna część pozwu, która wymaga odrębnego wpisu. Takowy pojawi się na moim blogu w najbliższym czasie. W tym miejscu nadmienię jeszcze, że pozew o podwyższenie alimentów, jeśli składa go osoba uprawniona do świadczeń, nie podlega opłacie. W części wstępnej pozwu nie musisz zatem wpisywać, jaka opłata od pozwu została uiszczona, bowiem nie uiszcza się jej w takich sytuacjach.

Masz pytania, a nie masz czasu, by czekać do kolejnego wpisu? Zachęcam do kontaktu z moją Kancelarią!

Adwokat Marta Ruszkiewicz

Adwokat Marta Ruszkiewicz

Adwokat i psycholog. Specjalistka z zakresu prawa rodzinnego.
Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej - skontaktuj się ze mną

+48 785 532 885

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Powiązane artykuły

Kontakt
Copyrights 2020 © Adwokat Marta Ruszkiewicz l Strona wykonana przez Marketing Prawników
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Klienci

Uprzejmie informuję, że niniejsza strona należy do adwokat
Marty Ruszkiewicz, która prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką
w Poznaniu przy ul. Gołębiej 3/4 i nie ma nic wspólnego z działalnością prowadzoną przez adwokata Piotra Ruszkiewicza.